Baudžiamoji teisė

Konsultuojame, giname ir atstovaujame ikiteisminio tyrimo ir visų instancijų teismuose dėl visų baudžiamuosiuose įstatymuose numatytų veikų bei atstovaujame nukentėjusiuosius ir civilinius ieškovus baudžiamajame procese.

Rengiame visus baudžiamajame procese reikiamus procesinius dokumentus, skundus dėl ikiteisminio tyrimo institucijų priimtų sprendimų, apeliacinius ir kasacinius skundus, civilinius ieškinius ir kitus procesinius dokumentus.
Atstovaujame mokinius ir jų atstovus (tėvus, globėjus) bylose dėl patyčių ugdymo įstaigose, socialiniuose tinkluose.

Baudžiamosios teisės paslaugos:

  • Prašymų surašymas dėl nuteistųjų teisinės padėties sušvelninimo 2023 m. birželio 1 d.
    įsigaliojus LR BK redakcijai;
  • Smurtas artimoje aplinkoje prieš (sutuoktinį/ę, mažametį/nepilnametį vaiką, vaikų prieš tėvus);
  • Mokinių patyčios;
  • Mokinių patyčios soc. tinkluose.