Paveldėjimo teisė

Atstovaujame ir konsultuojame sprendžiant visus paveldėjimo teisės klausimus, pradedant nuo palikimo priėmimo (įskaitant klausimus dėl palikimo priėmimo būdų ir iš to kylančių teisinių pasekmių, klausimus dėl palikimo atsisakymo, dėl teisės į privalomąją palikimo dalį nustatymo) iki testamento nuginčijimo, paveldėjimo teisių gynimo klausimų ir kitų iš paveldėjimo teisinių santykių kylančių klausimų.

Konsultuojame ir turto savininkus dėl testamento sudarymo, jo patvirtinimo ir kitais klausimais.

Prireikus konsultuojame asmenis, kurie turi teisę paveldėti pagal įstatymą ir/ar testamentą dėl jų atsakomybės už palikėjo skolas kai miręs asmuo turėjo ne tik turto, bet ir kreditorių. Tokiu atveju prieš pateikiant pareiškimą notarui dėl palikimo priėmimo įvertiname palikimo priėmimo galimybes, atsižvelgiant į palikėjo po mirties palikto turto masę ir turėtus kreditorinius įsipareigojimus.

Įvertinus konkrečius klientų poreikius, klientams praleidusiems terminą priimti palikimą padedame išspręsti šią situaciją kreipiantis į teismą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo arba dėl juridinio fakto apie palikimo priėmimą faktiškai jį valdant nustatymo.

Konsultuojame paveldėjimo klausimais dėl notaro veiksmų, o prireikius rengiame skundus dėl notaro atsisakymo atlikti notarinius veiksmus.

Paveldėjimo teisės paslaugos:

  • Palikimo priėmimas pagal turto apyrašą;
  • Kreditorių teisių užtikrinimas
  • Teisės į privalomąją palikimo dalį nustatymas teismine tvarka;
  • Palikimo priėmimo faktiškai pradėjus turtą valdyti fakto nustatymas teismine tvarka;
  • Testamentų nuginčijimas, paveldėto turto pasidalijimas teismine tvarka;
  • Klientų atstovavimas notarų biure, teismuose;
  • Ginčų/problematiškų situacijų sprendimas tarp paveldėtojų, paveldėjimo teisės perleidimas;
  • Konsultacijos dėl paveldimo turto vertinimo, paveldėto turto perleidimo.