Medicinos teisė

Teikiame teisines paslaugas pacientams dėl jų teisių pažeidimo gydymo įstaigose. Rengiame pareiškimus, skundų ir pretenzijas dėl medicinos įstaigų ir/ar medikų neteisėtų veiksmų bei pareiškimus žalos nustatymo komisijai dėl paciento sveikatai padarytos žalos.

Atstovaujame pacientus ir jų artimuosius ar atstovus medicinos teisės klausimais ikiteisminio ginčų nagrinėjimo komisijose bei teismuose, ginčuose civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės srityse. Rengiame prašymus dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo, atstovaujame sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, rengiame ieškinius ir atstovaujame teismuose šio pobūdžio ginčuose.

Atstovaujame žalos be kaltės procese, kuris taikytinas tik dėl pacientui padarytos (atsiradusios) žalos nuo 2020 m. sausio 1 d. Pacientui atsiradusios žalos iki 2019 m. gruodžio 31 d. atvejai nagrinėjama pagal iki Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2377 įsigaliojimo dienos galiojusias nuostatas.

Medicinos teisės paslaugos:

  • Pacientų konsultavimas dėl jų teisių pažeidimo gydymo įstaigoje. Pareiškimų, skundų ir pretenzijų rengimas dėl medicinos įstaigų ir/ar medikų neteisėtų veiksmų;
  • Skundų dėl Pacientui suteiktų paslaugų kokybės Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos rengimas;
  • Pareiškimo Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai dėl žalos sveikatai atlyginimo surašymas ir Paciento atstovavimas nagrinėjant pareiškimą, teisme ieškinį.