Šeimos teisė

Mūsų kontora, turinti ilgametę patirtį šeimos ginčų sprendime, suteiks išsamias ir visapusiškas konsultacijas ir prireikus parengs dokumentus šeimos teisės klausimais tiek atstovaujant pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose, tiek valstybinėse įstaigose ir institucijose.

Rengiame ir konsultuojame sudarant ikivedybines ir povedybines sutartis, partnerystės, separacijos ir turto pasidalijimo sutartis.

Atstovaujame klientus ir teikiame konsultacijas dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos, santuokos nutraukimo bendru sutarimu ar ginčo tvarka, vaiko kilmės, tėvystės nustatymo, vaikų ir sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, sutuoktinių civilinės atsakomybės, santuokoje įgyto turto padalijimo, vaikų bendravimo tvarkos ir gyvenamosios vietos nustatymo, įvaikinimo, nepilnamečių globos ir rūpybos nustatymo, tėvų valdžios apribojimo, pilnamečių globos ir rūpybos nustatymas, asmens neveiksnumo nustatymo.

Siekiant apsaugoti kliento interesus santuokos nutraukimo bylose atstovaujame klientą nuo privalomosios mediacijos iki santuokos nutraukimo teismo sprendimu, o prireikus užtikriname geriausius kliento interesus išieškojimo procese.

Šeimos teisės paslaugos:

  • Santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių susitarimu;
  • Santuokos nutraukimas dėl kito sutuoktinio kaltės;
  • Santuokos nutraukimui reikalingų dokumentų surinkimas, rengimas ir atstovavimas teisme;
  • Tėvystės pripažinimas ir tėvystės nuginčijimas;
  • Vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas;
  • Vaiko išlaikymas, išlaikymo dydžio pakeitimas;
  • Santuokinio turto ir kreditorinių įsipareigojimų padalinimas;
  • Tarptautinio vaikų grobimo bylos (vaiko neteisėtas išvežimas ir (ar) negrąžinimas);
  • Globėjo/atstovo teisių užtikrinimas Vaiko neteisėtas išvežimas ir (ar) negrąžinimas vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentu „Briuselis II a“ (Reglamentas) ir 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (Hagos konvencija);
  • Vykdymo procesas.