Sutarčių teisė

Konsultuojame klientus visais sutarčių sudarymo klausimais, prireikus dalyvaujame derybose dėl sutarčių sudarymo.

Rengiame įvairias pirkimo – pardavimo sutartis, preliminariąsias sutartis, dovanojimo sutartis, perleidimo sutartis, rangos sutartis, nuomos sutartis, įvairias atlygintinų paslaugų sutartis bei kitas sutartis (jungtinės veiklos, išlaikymo, panaudos, pasaugos, paskolos ir kt.).

Konsultuojame dėl preliminariųjų sutarčių sudarymo ir jų sąlygų, padedame spręsti ginčus kylančius iš tokių sutarčių tiek ikiteismine, tiek teismine tvarka.

Rengiame procesinius dokumentus teismui dėl sutarčių nuginčijimo, pripažinimo negaliojančiomis, nutraukimo, modifikavimo.

Atstovaujame valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, ikiteisminėse ir teisminėse institucijose sprendžiant ginčus, kilusius iš sutarčių teisės.

Sutarčių teisės paslaugos:

  • Palikimo priėmimas pagal turto apyrašą;
  • Kreditorių teisių užtikrinimas
  • Teisės į privalomąją palikimo dalį nustatymas teismine tvarka;
  • Palikimo priėmimo faktiškai pradėjus turtą valdyti fakto nustatymas teismine tvarka;
  • Testamentų nuginčijimas, paveldėto turto pasidalijimas teismine tvarka;
  • Klientų atstovavimas notarų biure, teismuose;
  • Ginčų/problematiškų situacijų sprendimas tarp paveldėtojų, paveldėjimo teisės perleidimas;
  • Konsultacijos dėl paveldimo turto vertinimo, paveldėto turto perleidimo.