Įmonių ir verslo teisė

Konsultuojame klientus įmonių ir verslo teisės klausimais steigiant visų formų juridinius asmenis, juos reorganizuojant, taip pat teikiame konsultacijas verslo pirkimo ir pardavimo klausimais, atstovaujame vedant derybas dėl šių klausimų.

Rengiame ir tvarkome juridinių asmenų vidaus dokumentus, nuostatus, įstatus, vidaus tvarkos taisykles, juridinio asmens narių susirinkimų protokolus, įsakymus, asmens duomenų apsaugos taisykles ir kitus teisinius dokumentus.

Konsultuojame klientus darbo teisės klausimais ir atstovaujame darbo ginčų komisijoje, teismuose, derybose.

Atstovaujame civilinėse bylose dėl sutarčių modifikavimo, akcijų perleidimo, verslo pirkimo, bankroto ir restruktūrizavimo bei kitose civilinėse bylose.

Įmonių ir verslo teisės paslaugos:

 • Rengiame įvairias, turto perleidimo sutartis (pirkimo – pardavimo, nuomos, dovanojimo, nekilnojamųjų daiktų, įmonių ir t.t.;
 • Rengiame įvairias atlygintinų paslaugų sutartis;
 • Rengiame įvairias nuomos sutartis ( gyvenamosios patalpos, pastatų, statinių / įrenginių, žemės, įmonių, transporto priemonių ir t.t);
 • Rengiame įvairias vežimo sutartis ir krovinių ekspedicijos sutartis;
 • Rengiame kitas sutartis (preliminarias, viešųjų pirkimų, jungtinės veiklos, rentos, išlaikymo, panaudos, paskolos, pasaugos, ir t.t.);
 • Rengiame dokumentus dėl sutarčių nuginčijimo, nutraukimo, pripažinimo negaliojančiomis;
 • Konsultuojame bei atstovaujame Klientus ginčuose dėl ikisutartinių santykių pažeidimo, bei ginčuose kylančiuose iš sutartinių (prievolinių) santykių;
 • Konsultuojame bei atstovaujame Klientus derybose dėl sutarčių sudarymo, nutraukimo, pakeitimo ir vykdymo;
 • Atstovaujame Klientus įvairiose institucijose, įmonėse, įstaigose bei teisme;
 • Konsultuojame viešųjų pirkimų klausimais viešuosiuose (elektroniniuose) pirkimuose CVP IS priemonėmis, perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus. bei dėl viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo;
 • Pagalba fiziniams ir juridiniams asmenims, susidūrusiems su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu ar dalyvavimu jose ir rengiame (pirkimo dokumentus (susitarimus, sutartis) ir tikriname dėl jų atitikimo teisės aktams;
 • Rengiame pasiūlymus pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus;
 • Rengiame pretenzijas. atsakymus į pretenzijas ir ieškinius;