Draudimo teisė

Konsultuojame draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, pasibaigimo, negaliojimo, žalų administravimo ir žalos dydžio nustatymo klausimais.

Rengiame teisines išvadas dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, dėl atsisakymo išmokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti pagrįstumo. Konsultuojame dėl civilinės atsakomybės taikymo, regresinių reikalavimų įgyvendinimo galimybių.

Atstovaujame žalos administravimo procedūrose, derybose, ginčuose tarp draudėjo ir draudiko dėl draudimo išmokos mokėjimo ar atsisakymo mokėti.

Atstovavaujame visų instancijų teismų nagrinėjamose bylose dėl įvykių pripažinimo draudiminiais/nedraudimiais, draudimo išmokų dydžio nustatymo, dėl atsisakymo išmokėti draudimo išmoką, dėl reikalaujamų sugrąžinti draudimo įmokų, bei kitokiuose ginčuose dėl draudimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

Draudimo teisės paslaugos:

  • Konsultacijos ir teisinė pagalba draudėjams/draudikams dėl draudimo sutarčių sudarymo, pakeitimo, pasibaigimo, jų vykdymo klausimais, subrogacijos (draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimo draudikui);
  • Teisinių išvadų rengimas dėl įvykio pripažinimo draudiminiu/nedraudiminiu, atsisakymo išmokėti draudimo išmoką ir/ar ją sumažinti, bei dėl reikalavimo sugrąžinti draudimo išmoką pagrįstumo;
  • Atstovavimas žalos administravimo procese ar/ir bylose dėl žalos dydžio nustatymo procese, ginčuose tarp draudėjo ir draudiko dėl draudimo išmokos paskaičiavimo draudimo išmokos mokėjimo ar atsisakymo mokėti, ginčuose dėl draudimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.