Vedybų sutarčių nutraukimas ar pakeitimas

Besituokiantys ar susituokę asmenys turi teisę sudaryti vedybų sutartį. Priklausomai nuo to, kada ši teisė yra įgyvendinama, vedybų sutartys būna ikivedybinės, sudaromos iki santuokos įregistravimo, arba povedybinės, sudaromos bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo.

Vedybų sutarties pagrindinis tikslas yra turto, tiek esamo, tiek įgyjamo ateityje, teisinio režimo nustatymas, keičiant įstatymo nustatytą sutuoktinių turto režimą.

Gyvenime būna situacijų, kai atsiranda poreikis keisti vedybų sutartį, kadangi galimos situacijos, kai rengiant sutartį nebuvo galima numatyti tam tikrų juridinę reikšmę turinčių įvykių (pvz. vienas iš sutuoktinių paveldi turtą; turtas įsigyjamas mainais; naujai steigiamos įmonės akcininkų pageidavimu, vykdant įmonių akcijų padalinimą, (ypač aktualu, jei verslai plečiami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje) ir pan.).

Kaip ir bet kuri kita sutartis, vedybų sutartis gali būti pakeista ar net nutraukta visų pirma laisva sutarties šalių valia, t. y. bendru sutuoktinių susitarimu bet kuriuo metu. Esant poreikiui pakeisti vedybų sutartį ar ją nutraukti, tačiau sutuoktiniams dėl šio klausimo nesusitariant, įstatyme nustatyta, kad tai gali padaryti teismas pagal vieno iš sutuoktinių reikalavimą, todėl profesionaliai suteiksime visą reikiamą konsultaciją ir šiuo klausimu bei padėsime rasti sprendimą.

Taip pat konsultuojame ir dėl vedybų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis bendraisiais sandorių nuginčijimo pagrindais (kaip sudarytas iš esmės suklydus, panaudojant prievartą ar apgaulę, prieštaraujančios imperatyviosioms įstatymų normoms, gerai moralei arba viešajai tvarkai, bei pan.).