Vedybų sutarčių nutraukimas ar pakeitimas

Vedybų sutarčių nutraukimas ar pakeitimas

Besituokiantys ar susituokę asmenys turi teisę sudaryti vedybų sutartį. Priklausomai nuo to, kada ši teisė yra įgyvendinama, vedybų sutartys būna ikivedybinės, sudaromos iki santuokos įregistravimo, arba povedybinės, sudaromos bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo. Vedybų sutarties pagrindinis tikslas yra turto, tiek esamo, tiek įgyjamo ateityje, teisinio režimo nustatymas, keičiant įstatymo nustatytą sutuoktinių turto režimą. Gyvenime […]